Muhabbit

KuCoin Araştırması: Türkiye’deki Yetişkinlerin Yarısından Fazlası Kripto Yatırımcısı

CoinMarketCap verilerine göre ilk 5 kripto para borsası içinde yer alan KuCoin, “Into the Cryptoverse” isimli bir araştırma raporu yayımladı.

CoinMarketCap verilerine göre ilk 5 kripto para borsası içinde yer alan KuCoin, “Into the Cryptoverse” isimli bir araştırma raporu yayımladı.

Rapor, “Türkiye’deki Kripto Kullanıcılarını Anlamak” başlığı altında yapılan araştırmanın sonuçlarını içeriyor.

Araştırma, Türkiye’deki 18 ile 60 yaş arasındaki 550 yetişkin kripto para yatırımcısının tercih ve davranışlarını inceleyerek, ülkedeki kripto para yatırımları ve yatırımcı profiline dair önemli bilgiler sunuyor.

Anket, Türk yetişkinler arasında kripto para yatırımcılarının önemli bir artışını ortaya koyuyor ve bu kapsamda Türk yetişkinlerin yarısından fazlasının kripto yatırımına katıldığını gösteriyor. 18 ila 60 yaş arasındaki Türk nüfusunun kripto yatırımcısı oranı son 18 ayda içerisinde bulunulan ayı piyasasına rağmen yüzde 12 artarak, Kasım 2021’de yüzde 40’tan Mayıs 2023’te yüzde 52’ye yükseldi. Bu durum, Türk lirası’nın Amerikan doları karşısında yüzde 50’den fazla değer kaybetmesiyle birlikte kriptonun enflasyondan korunma olarak tercih edilmesinin artan bir ilgi ve kabulüne işaret ediyor. Rapor, kripto meraklıları, yatırımcılar ve Türk pazarına genişlemeyi düşünen işletmeler için değerli perspektifler sunuyor.

6 adımda Türkiye’deki Kripto Kullanıcıları’nın yorumlandığı veriler ise şöyle; 

  1. Türk Yetişkinler Arasında Kripto Yatırımcılarında Büyük Artış: Yüzde 52’si Kripto Yatırımı Yapıyor, Kadın Katılımında Büyüme Eğilimi

Anket, Türk yetişkinler arasında kripto yatırımcılarında önemli bir artış olduğunu gösteriyor ve kripto yatırımcılarının oranının son 18 ayda yüzde 40’tan yüzde 52’ye kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında yüzde 50’den fazla değer kaybetmesiyle birlikte kriptonun enflasyona karşı bir sığınak olarak tercih edilmesinin artan bir ilgi ve kabulünü gösteriyor. Erkek yatırımcılar hala yüzde 57’lik oranla önde olsa da genç nesil arasında kadın katılımında artan bir eğilim gözlemleniyor. 18 ila 30 yaş arasındaki kripto yatırımcılarının neredeyse yarısı (yüzde 47) kadın. Bu oran, 45 yaşın üstündeki kadın kripto yatırımcılarının sadece yüzde 37 olduğu düşünüldüğünde, kripto benimseme sürecinin daha yaygın hale gelmesiyle cinsiyet farkının giderek azaldığını gösteriyor.

  1. “Yeni Nesil Kripto Büyümesini Tetikliyor: Yatırımcıların Yüzde 31’i Son Çeyrekte Katıldı ve yüzde 36’sı 100 Bin TL Üzerinde Yatırım Yapıyor”

Kripto yatırımcılarının yaş dağılımına bakıldığında genç nesillerin öne çıktığı görülüyor. 31-44 yaş arası yatırımcılar yüzde 48 ile çoğunluğu oluştururken, 18-30 yaş arası yatırımcılar yüzde 37 ile onları takip ediyor.

Yapılan ankette yüzde 31’lik kısım son üç ay içinde ilk kripto yatırımını yaparken, özellikle 30 yaşın altındaki yatırımcıların yüzde 54’ü geçen yıl piyasaya katıldığını belirtiyor, bu da gençlerin etkisini gösteriyor. Aynı zamanda, 45 yaş üstü yatırımcıların yüzde 37’si iki yılı aşkın süredir kripto yatırımı yapıyor, bu da kripto paranın istikrarlı bir benimsenme sürecinden geçtiğini gösteriyor.

Anket sonuçları, 30 yaş altı genç yatırımcıların yüzde 33’ünün 100.000 TL’nin üzerinde yatırım yaptığını gösteriyor. Genç neslin yüksek ilgisi ve diğer yaş gruplarının katılımı, ülkede kriptonun giderek daha fazla kabul gördüğünün bir işareti olarak öne çıkıyor.

  1. Kripto Yatırım Motivasyonları: Yüzde 58 Gelecekte Servet için, Yüzde 37 Değer Saklama, Yüzde 25 Portföy Çeşitlendirmesi, Yüzde 34 Transferlerde Kolaylık ve Yüzde 17 Hızlı Kazanç ve Heyecan

Türkiye’deki yetişkin kripto yatırımcılarının motivasyonlarına ve tercihlerine dair anket sonuçları önemli bir görünüm sunuyor. Yüzde 58 oranındaki büyük bir kesim, kripto yatırımlarının temel hedefinin uzun vadeli servet oluşturmak olduğunu vurguluyor. Bu perspektif, tüm nesiller arasında tutarlı bir şekilde devam ederken, kriptonun finansal özgürlüğe ulaşmada önemli bir araç olarak kabul edildiğini gösteriyor. Farklı yaş gruplarının motivasyonları arasında çeşitlilik görülüyor. Daha ileri yaşlı yatırımcılar genellikle değer saklama ve portföy çeşitlendirmesine odaklanırken, genç nesiller daha çok işlemlerin kolaylığı ve kısa vadeli kazançları önemsiyor.

Katılımcıların yüzde 37’si, kripto yatırımının temel amacının varlık değerini korumak olduğunu belirtirken, yüzde 25 ise kriptonun riskleri azaltma ve yatırım portföyünü çeşitlendirme avantajlarını öne çıkarıyor. Bu motive edici faktörler özellikle 45 yaş üstü yatırımcılar arasında daha fazla görülüyor.

Kripto tutanların yüzde 34’ü, pratik transferler ve hızlı işlemler için kriptoyu tercih ediyor; bu da kriptonun verimlilik ve hızın değerini yansıttığını gösteriyor. Yüzde 17’lik bir kesim ise kripto piyasasının deneysel ve keşifçi doğasına uyumlu olarak kısa vadeli kazanç ve yatırım sürecinin cazibesine vurgu yapıyor. Bu eğilim özellikle genç nesiller arasında daha belirgin görülüyor.

  1. Türkiye’deki Yetişkin Yatırımcıların Farklı Yaş Grupları Arasındaki Kripto Para ve İlgili Kavramlara Yatırım İlgi Alanları

Anket, Türkiye’deki yetişkin yatırımcıların ilgisini çeken kripto para birimleri ve kavramlar hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bitcoin, genç nesiller de dâhil olmak üzere genel yatırımcıların yüzde 71’ini cezbediyor. Ethereum ise genel ilginin yüzde 45’ini ve genç yatırımcıların yüzde 52’sini kendine çekerek ikinci sırayı alıyor.

İstikrarlı para birimleri (stablecoin’ler), yüzde 33’lük bir kesimden yatırım ilgisi toplayarak, alım-satım, transfer ve değer saklama amacıyla güvenilir bir dijital varlık talebini yansıtıyor.

NFT ve Metaverse kavramları da ankette dikkat çekiyor. Yüzde 21’lik bir kesim NFT’ye, yüzde 19’u Metaverse’e ilgi gösterirken, gelişen kategoriler arasında meme tokenler yüzde 18 ilgi görüyor.

Genel kanının aksine, 31-44 yaş arası yatırımcılar, NFT, Metaverse ve meme tokenlere en fazla ilgiyi gösteriyor. Halka açık zincirler ve DeFi tokenlerin ise her biri yüzde 12’lik bir ilgi payına sahip.

  1. Türkiye’de Kripto “Trader”lığı Hükmetmeye Başlıyor: Türklerin Yüzde 70’i Kriptoyu Al-Sat İçin ve Yüzde 22’si NFT Satın Almak İçin Kullanıyor

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 70’i kripto ile al-sat yapıyor, bu da kriptoyu yatırım aracı olarak kullanmaya büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, yüzde 22’si NFT satın almış ve yüzde 19’u HODLing (tutma) ve staking yapmış, bu da dijital koleksiyon ürünlerine ve pasif gelir elde etmeye artan ilgi olduğunu gösteriyor. Yaş arttıkça, HODLing, kazanç sağlama ve staking’e katılan bireylerin yüzdesinin arttığı görülüyor, bu da ileri yaşlı katılımcıların daha uzun vadeli yatırım stratejilerine daha eğilimli olduğu öngörüsüyle tutarlı bir tablo çiziyor.

Sonuçlar ayrıca, kriptonun sadece kişisel kullanım için değil, aynı zamanda değer transferi aracı olarak da düşünüldüğünü gösteriyor. Katılımcıların yüzde 14’ü kriptoyu hediye amaçlı kullanırken, yüzde 13’ü eşler arası para transferleri için kullanıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 9’u maaş almak veya ödemek için kripto kullandığını ve yüzde 8’i kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yaptığını belirtiyor, bu da kripto benimsenmesinin istihdamla ilgili işlemlerde ve hayırseverlik amaçlı kullanımlarında potansiyelini gösteriyor. Genel olarak anket, kriptonun farklı yaş gruplarında çeşitli kullanım alanlarına sahip olduğunu ve göreceli olarak geniş bir kabul gördüğünü vurguluyor.

  1. Kişisel Bağlantıların Gücü: Arkadaşlar ve Topluluklar Kripto Benimsemesini Destekliyor

Kripto cazibesi genellikle kişiler arası etkileşimlerle destekleniyor. Anket, yüzde 57’lik bir kesimin aile veya arkadaşları sayesinde kriptoyla tanıştığını göstererek, bu tür ilişkilerin yeni yatırımcıları finansal dünyaya çekmedeki önemini vurguluyor.

Topluluklar, kripto girişimlerine yönlendirmede yüzde 35’lik bir rol oynuyor. Çevrimiçi platformlar ve yerel etkinlikler, bireylerin kripto konseptlerini anlamalarını ve Türkiye’deki işbirlikçi kripto topluluğunun doğasını yansıtan destekleyici bir çerçeve sunuyor.

Son olarak, katılımcıların yüzde 27’si kripto dünyasına girişi sosyal medya fenomenlerine dayandırıyor. Özellikle genç nesil, YouTube (yüzde 41), Twitter (yüzde 34), Telegram (yüzde 29) ve Instagram (yüzde 19) gibi platformlara güvenilir haber kaynakları olarak bakıyor. 

Rapora dair yorum yapan KuCoin CEO’su Johnny Lyu konu ile ilgili, “Türkiye’deki dinamik kripto topluluğuna ışık tutan bu kapsamlı raporu sunmaktan heyecan duyuyoruz. ‘Kripto Evrenine Bakış’ aracılığıyla daha bilinçli bir kripto manzarasına katkıda bulunmayı ve kripto para birimlerinin sorumlu bir şekilde benimsenmesini ve kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu raporun anlamlı tartışmaları tetiklemesini ve küresel kripto topluluğunun kolektif bilgi birikimine katkıda bulunmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı. 

Kripto endüstrisinde “Halkın Borsası” olarak bilinen KuCoin, “Kripto Evrenine Bakış” gibi araştırma inisiyatifleriyle kripto paralar ve arkasındaki teknolojilerin anlaşılmasını ve benimsenmesini teşvik etmeyi taahhüt ediyor. Bu rapor, okuyucuları içgörülü veri ve analizlerle donatmayı amaçlayarak, kripto alanında bilinçli kararlar alabilmelerini ve kripto dünyasındaki yeni fırsatları keşfetmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

“Into the Cryptoverse: Türkiye’deki Kripto Kullanıcılarını Anlamak” raporunun tümüne şuradan erişilebiliyor: https://www.kucoin.com/tr/blog/more-than-half-of-Turkish-adults-invest-in-crypto 

Rapor anketinin katılımcıları, 5 Mayıs – 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak bu ankete katılmıştır. Bu raporda sunulan veriler, KuCoin tarafından SurveyMonkey Audience aracı kullanılarak yürütülen anketlere dayanmaktadır.

KuCoin Hakkında

KuCoin, birçok dijital varlık ve kripto para birimi için küresel bir kripto para borsasıdır. Eylül 2017’de hizmet vermeye başlayan KuCoin, en popüler kripto borsalarından biri haline gelmiş ve dünya çapında 200’den fazla ülkede ve bölgede 29 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahiptir.

“Halkın Borsası” olarak bilinen KuCoin, operasyonel merkezi Seyşeller’de bulunan global bir kripto borsasıdır ve kullanıcılara 7/24 çok dilli müşteri hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda KuCoin; Avrupa, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerde 24 yerel topluluğu ile kullanıcılarına oldukça yerelleştirilmiş hizmetler sunmaktadır. KuCoin, 750’den fazla projeyi 1,300’ten fazla işlem çifti ile desteklemiştir. 200’den fazla proje merkezi borsalar arasında ilk defa KuCoin’de listelenmiştir.

2022’de KuCoin, B Serisi öncesi yatırım turunda 150 milyon $’ın üzerinde yatırım toplayarak A Turu ile birlikte aldığı toplam yatırım miktarını 170 milyon $’a ve toplam şirket değerini 10 milyar $’a çıkardı. KuCoin şu anda CoinMarketCap’e göre en iyi 5 kripto borsasından biridir. 2023’te KuCoin, Forbes tarafından En İyi Kripto Para Borsalarından biri seçildi ve Finder’ın 2023 Küresel Kripto Para Birimi Ticaret Platformu Ödüllerinde çok beğenilen bir küresel borsa olarak tanıtıldı.

Sosyal medya hesaplarımızdan bize katılabilir, son blockchain gelişmelerinden anlık ve hızlı haberdar olabilirsiniz: https://linktr.ee/muhabbitcom

Daha Fazla Kripto Para Haberleri İçin: Kripto Para Haberleri

Daha fazla Blockchain Haberleri için: Blockchain Haberleri

Son Yazılar

Exit mobile version