Muhabbit

Unikname, Token Satışı için KYC Talep Ediyor

Blok zincirinde yer alan bir kimlik doğrulama protokolü olan Unikname, token satışı için KYC talep ediyor.

unikname

unikname

Unikname, blok zincirinde yer alan bir kimlik doğrulama protokolüdür. Günümüzde Bitcoin ve diğer blok zincirleri, gizlilik ilkeleri üzerinde kurulmuştur. Ancak, Unikname‘de de olduğu gibi çoğu blok zinciri uygulaması ve gerçekleştirilen token satışları, yatırımcıların doğrulayıcı bilgiler sunmasını gerektiriyor.

KYC (Know Your Customer – Müşterini Tanı) olarak bilinen bu kimlik doğrulama yöntemi, günümüzde ülkeler tarafından yasal bir zorunluluk olarak özellikle belirtilir ve birçok sektörde bu doğrulamanın tamamlanması şart koşulur. Ancak Unikname, KYC gerektirmeyen bir SSI (self-sovereign identities – kendine egemen kimlik) çözümüdür. Bu içeriğimizde, KYC’nin ne olduğu, hangi amaçla kullanıldığı, hangi zamanlarda gerekli olduğu ve Unikname’nin decentralized self-sufficient (merkezi olmayan kendine yeterli) dijital kimlik vizyonunu nasıl sağladığını açıklayacağız.

Unikname Network’teki Kimlikler

Unikname Network‘te üç farklı türde kimlik yer alır. Bu türler, bireyler, kurumlar ve ağ kuruluşlarıdır. Unikname Network, farklı kimlik türleri için birbirine benzemeyen uygulamalar sunar, bu yüzden de farklı kimlik türleri birbirinden farklı şekilde çalışır. Bireyler, kendilerinin belirlemiş olduğu takma adlarla doğrulamalarını tamamlayabilir. Daha basit bir anlatımla, bireylerin Unikname’deki kimlik doğrulamaları için gerçek dünyadaki kimliklerini kullanmaları zorunlu değildir. Ancak, kurumlar için aynı şeyleri söylemek zor olacaktır. Kurumlar, UniknameID’lerini oluşturmadan önce, kurum kimliklerini kanıtlamak zorundadır. Ağ kuruluşlarının kimlik doğrulama yönetimi ve UniknameID’lerinin oluşturulması hem bireysel hem de kurumsal kimliklerden tamamen farklıdır.

Bireysel Kimlikler

Unikname’de merkezi olmayan KYC adı altında, çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki farklı türde olan dijital kimlikler alır. Bu kimlikler, gerçek hayattaki çevrim içi ya da çevrim dışı kimlikleri yeniden düzenleyerek gerçek dünya ve dijital ekosistemler arasında köprü kurar.

Unikname, bireysel kimliklere özel olan dijital kimlik konusunda uzman hale gelmiştir. Sonuç olarak, kullanıcıların Unikname’deki SSi hizmetlerini kullanması için belirli bir kimlikle KYC doğrulamasını tamamlaması gerekmez. Unikname kullanıcılarının diledikleri kadar UniknameID oluşturma özgürlüğü vardır. Ayrıca, kullanıcılar, oluşturdukları UniknameID’lerinin hiçbirini birbirine ya da gerçek kimliklerine bağlamak zorunda değildir.

Kurumsal Kimlikler

Kurumsal kimlikler, Unikname ekosisteminde bireysel kimliklerden çok daha başka bir role sahiptir. Kullanıcıları kimlik avından ve kurumları da kimlik hırsızlığından korumak için Unikname, kurumsalları gerçek hayattaki kimlikleriyle ilişkilendirmek için benzersiz bir teşvik sunar.

Bu sebeple, kurumların, UniknameID’lerini oluşturmadan önce, KYC doğrulamasına benzer bir şekilde ilerleyen bir kimlik doğrulama sürecini tamamlaması gerekir. Aslında buradaki amaç, bir örnekle, herhangi bir Muhabbit çalışanı olmayan X kişinin Unikname’de kurumsal ID’sini oluştururken @XMuhabbit ID’sini oluşturmasını engellemektir. Bu kimlik doğrulamasıyla birlikte, kullanıcılar gerçek Muhabbit çalışanlarıyla iletişime geçtiklerinden emin olur.

Başka bir örnekle beraber, Unikname Connect’i kullanan kurumların, sertifikalı bir URL’ye sahip olması gerekir. Bu, kurumların, kullanıcıların ilişkililendirileceği alan adı ve ilişkili markaya da sahip olduğunun bu göstergesi haline gelir. Bununla birlikte, kullanıcılar, tıkladıkları web sitesinin gerçek olduğunu kendi kendilerine doğrulayabilir. Kurumsal kimlik oluşturma süreci, kullanıcıların kuruluşlara ve aslında bir bütün olarak Unikame’e olan güvenini artırma konusunda büyük bir önem arz eder.

Unikname’de Token Satışı ve KYC

Geçtiğimiz hafta, Unikname, protokolün yerel tokenı olan UNIK’in satışını başlattığını duyurmuştu. Ancak, Unikname, token satışına katılmak isteyen yatırımcılardan KYC talep ediyor. Unikname’in de KYC talep etmesinin altında, diğer çoğu platformda olduğu gibi Unikname’in de fon toplama konusunda kural ve düzenlemelere tabi olduğu yatıyor.

Unikname, bu KYC kurallara uyulmaması durumunda kendilerine bir ceza uygulanacağını belirtiyor. Toplanan fonlar, özel ya da halka açık satış olması fark etmeksizin KYC gereksinimiyle tamamlanıyor.

UNIK token ekonomisi, toplam arz: 777,777,777

Token satışları günümüzde özel ve halka açık tur ile iki farklı aşamadan oluşuyor. Genellikle, özel satış raundları, büyük miktarlarda satın almak isteyen yatırımcılardan oluşur. Halka açık satış turları ise genellikle çok sayıdaki küçük yatırımcından oluşur.

Her iki satış turunda da, satış sonrasında fonların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak için KYC süreci zorunlu tutuluyor. Unikname’deki bu KYC süreci, yalnızca token satışıyla ilgili olacaktır. Bu nedenle Unikname, bir UniknameID’si ile gerçek sahibi hakkında KYC sonucunda elde edilen bilgiler arasında kalıcı bir bağlantı kurmayacaktır.

Sonuç olarak, Unikname, KYC’nin gerekli olmadığı bir çözüm sunar. Unikname’deki SSI, KYC’ye hiçbir zaman ihtiyaç duymaz.

Kullanıcılar, VC’yi kullanarak, kendilerinin uygun olarak belirlediği herhangi bir bilgiyi UniknameID’leriyle ilişkilendirebilir. Bu bilgiler, kullanıcıların kimlik belgeleri de olabilir.

Bununla birlikte, Unikname’nin yerel tokenı olan UNIK’in token satışı için KYC doğrulamasının tamamlanması zorunlu tutulmuştur. Ancak, Unikname, token satışları için kullanıcıların KYC’lerinden elde edilen herhangi bir bilginin, kullanıcıların UniknameID’leri ile ilişkilendirilmeyeceği konusunda garanti veriyor. Unikname, token satışı için zorunlu olan KYC sürecinin sadece mali düzenlemelere uygun olması için talep edildiği ve SSI için bir anlam ifade etmeyeceği konusunda da ısrarcı bir tutum sergiliyor.

UNIK token satışında yer almak isteyen yatırımcılar için token satışı şu an devam ediyor. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, token satışında yer almak için KYC sürecini tamamlamak zorundasınız.

Daha fazla Blockchain Haberleri için: Blockchain Haberleri

Telegram kanalımıza katılın.

Son Yazılar

Exit mobile version