Muhabbit

Danimarka, Yolsuzlukla Mücadele İçin Blockchain’e Odaklanıyor

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, yolsuzlukla mücadelede blockchain teknolojisinin kullanımını ile ilgili bir rapor yayımladı.

Danimarka Yolsuzlukla Mücadele İçin Blockchaine odaklanıyor

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, yolsuzlukla mücadelede blockchain teknolojisinin kullanımı ile ilgili bir rapor yayımladı.

Bakanlık, idari ya da günlük yolsuzluğun yanı sıra siyasi yolsuzlukla da mücadele etmek için blockchain teknolojisi, e-yönetişim, büyük veri ve kitle kaynak kullanımı dahil olmak üzere bir çok Bilgi Teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanılmasının gerekliliğinden de bahsetti. Ayrıca raporda blockchain teknolojisinin mülteci kamplarında acil yardım dağıtımında da yolsuzluğu önleyebileceği de belirtildi.

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansında sunulan rapor, daha şeffaf bir yönetişim ve işlem sistemi oluşturacak olan blockchain kullanımının önemini vurguluyor. Ayrıca bireylere kendi verileri üzerinde daha fazla haklar vereceğini de ekliyor.

Konu ile ilgili olarak Kalkınma İşbirliği Bakanı Ulla Tørnæs bir açıklama gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada; Dijital teknolojiler sayesinde artık yolsuzlukla savaşmak için yeni araçlara sahip olduklarını söyledi. Bu raporla, mevcut potansiyeller ve yaşanan ikilemler hakkında bir tartışma başlatmak istediklerini de dile getirdi. Bir yandan bu teknolojinin kullanılması ile ilgili muazzam olasılıklar değerlendirirken diğer yandan da bunlarla birlikte gelebilecek olan riskler de unutmamaları gerektiğinden bahsetti.

Tørnæs, raporun, gelişmekte olan ülkelerde teknoloji kullanımının kadın ve erkek arasındaki mevcut bölünmeleri güçlendirme riskini nasıl artırabileceğine özel odaklandığını söyledi. Bunun nedeni olarak ise kadınların genel olarak internete, mobil teknolojiye ve dijital çözümlere daha az erişimi olası olarak nitelendirdi. Bu dengesizliğin en baştan dikkate alınması gerektiğini, bu nedenle dijital çözümleri devreye girdiğinde kadınları da yolsuzlukla mücadele girişimlerine dahil etmeyi unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Blockchain Faydaları

Blockchain gibi halka açık bir veritabanı, her bireyin sistemde depolanan verilere eşit erişimini sağlamaktadır. Böylece bireylerin herhangi bir aracıya bağlı kalmadan haklarını talep etmelerine izin verir. Ancak blockchain teknolojisinin yolsuzlukla mücadele yeteneğini ancak verilerin sisteme doğru bir şekilde kaydedilmesi durumunda mümkün olabilecektir. Çünkü Blockchain çözümleri, yalnızca onlara girilen veriler kadar iyidir. Bir blok zincirine girilen veriler silinemez, bu nedenle hatalı veriler bir birey için çok büyük sonuçlar doğurabilir.

Rapor ayrıca, blok zincirinin bankalar, tapu sicilleri, muhasebeciler, doğum ve ölüm kayıtları ve asıl görevi işlemleri doğrulamak olan araç kaydı gibi kurumlara olan ihtiyacı azalttığını veya ortadan kaldırdığını söylüyor.

Son Yazılar

Exit mobile version